business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Automatické spustenie javascript funkcie po načítaní web stránky
javascript, automaticky, spustenie, funkcieSpustenie ľubovoľnej javascript funckie alebo aj viacerých funkcií po načítaní web stránky je možné dosiahnuť prostredníctvom príkazu onLoad, umiestneného v tagu <body>. Daný spôsob umožňuje spúšťanie priamo javascriptových príkazov, príp. zadefinovaných funkcií a teda php skriptov na základe Ajaxu. V uvedenom príklade dôjde po načítaní obsahu web stránky k vypísaniu textu: "Obsah web stránky bol úspešne načítaný", spusteniu funckie zmenaFarby();, prostredníctvom ktorej dôjde k zmene farby obsahu a nasledovať bude vypísanie textu "Farba textu bola úspešne zmenená.".


Zdrojový kód:
<script type="text/javascript" language="javascript">

function zmenaFarby() {

document.getElementById('text').style.color='#FF0000';
}

</script><body onLoad="javascript: alert('Obsah web stránky bol úspešne načítaný.'); zmenaFarby(); alert('Farba textu bola úspešne zmenená.'); " >

<div id='text'>Obsah web stránky.</div>

</body>


Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Automatické spustenie javascript funkcie po načítaní web stránky

|Podmienky používania|Kontakt