Web+
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Html
image
Priradenie ikony favicon k web stránke
Návod ako priradiť obrázok favicon k webovej prezentácii.
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Overenie formátu www adresy - RegEx
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
2022 Webplus|

Html

|Podmienky používania|Kontakt