business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
php, windows-1250, iso-8859-2, utf-8Obsah webových prezentácií je prevedený v závislosti od potreby v rôznych kódovaniach. V rámci web stránok, ktoré obsahujú text s diakritikou je charakteristické používanie kódovaní UTF-8, Windows-1250 a ISO-8859-2. Obsah, kódovaný vo Windows-1250 alebo ISO-8859-2 je možné prekonvertovať do UTF-8 prostredníctvom iconv().Zdrojový kód:
<?php

$a = "Text, kódovaný vo Windows-1250.";
$b = "Text, kódovaný v ISO-8859-2.";

$c = iconv("windows-1250", "utf-8", $a);
$d = iconv("ISO-8859-2", "utf-8", $b);

echo "Text, prekonvertovaný z Windows-1250 do UTF-8:" . $c ;
echo "Text, prekonvertovaný z ISO-8859-2 do UTF-8:" . $d ;

?>
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8

|Podmienky používania|Kontakt