business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
javascript, cookies, setcookie Prostredníctvom uvedeného zdrojového kódu je možné nastaviť cookie, ktorého názov bude stanovený v premennej cookiename, hodnota v premennej cookievalue a počet dní platnosti v premennej cookieexpirydays.

Zdrojový kód:
<script type='text/javascript' language='javascript'>

function setCookieJavascript() {

var cookiename='name';
var cookievalue='value';
var cookieexpirydays='10';
var datevalue=new Date();
datevalue.setDate(datevalue.getDate()+cookieexpirydays);
cookievalue = escape(cookievalue)+((cookieexpirydays==null)?'':';expires='+datevalue.toUTCString())+'; path=/ ';
document.cookie=cookiename+'='+cookievalue;
}

</script>
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript

|Podmienky používania|Kontakt