business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Otvorenie nového okna prostredníctvom Javascript
javascript, nové oknoPre otvorenie novej web stránky v aktuálnom alebo v novom okne prostredníctvom javascriptu sa používajú dva odlišné príkazy. V uvedenom príklade sa web stránka http://abcde.fg otvorí v novom okne prostredníctvom príkazu window.open(), na základe obsiahnutia paramteru "_blank", ktorý sa používa aj pri html hypertexových odkazoch.Zdrojový kód:
<script type="text/javascript" language="javascript">

window.open('http://abcde.fg', '_blank');

</script>
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Otvorenie nového okna prostredníctvom Javascript

|Podmienky používania|Kontakt