business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Overenie formátu www adresy - RegEx
regex, www adresaFormát zadanej www adresy webovej prezentácie je možné efektívne a pomerne jednoduchým spôsobom overiť prostredníctvom php funkcie preg_match() a podmienky, zadefinovanej prostredníctvom regex-u. Pokiaľ hodnota $web v uvedenom príklade obsahuje adresu web stránky, dôjde k vypísaniu formulácie "Formát zadanej www adresy je v správnom tvare.".Zdrojový kód:
<?php

$web = "lubovolnawwwadresa.sk";

if ( preg_match("/^[a-zA-Z0-9\.\-]{2,}\.[a-zA-z0-9]{2,4}$/", $web) ) {

echo "Formát zadanej www adresy je v správnom tvare.";
}
else {

echo "Formát zadanej www adresy nie je v správnom tvare.";
}

?>
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Overenie formátu www adresy - RegEx
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
2022 Webplus|

Overenie formátu www adresy - RegEx

|Podmienky používania|Kontakt