business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Prevod textovej URL adresy na odkaz - RegEx
regex, prevod, url, odkazEfektívnym spôsobom ako prezentovať v rámci textu URL adresu je previesť jej obsah do tvaru hypertextového odkazu, prostredníctvom ktorého môžu užívatelia internetu pohodlne navštíviť konkrétnu web stránku. Atribút, resp. URL adresa je v uvedenom zdrojovom kóde obsiahnutá v premennej $1.
Zdrojový kód:
<?php

$text = "Podrobný opis nájdete na našej web stránke http://www.adresawebstranky.sk v sekcii kontakt.";

$prevodurlnaodkaz = preg_replace('/[\s\>\.\,\:](http:\/\/([\w\-\d]+\.)+([a-zA-Z]{2,4})+[^\s\[\<]*)/', '<a href="$1" class="pk" target="_blank">$1</a>', $v);

echo "Výsledok prevodu: " . $prevodurlnaodkaz ;

?>
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Prevod textovej URL adresy na odkaz - RegEx

|Podmienky používania|Kontakt