business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Priradenie ikony favicon k web stránke
html, favicon, ikonaVýrazom favicon sa označuje obrázok, resp. ikona, ktorá je zobrazovaná v prehliadači vedľa zadanej www adresy. Jedná sa o grafický súbor vo formáte .ico, pre zobrazenie ktorého sa požaduje obsiahnutie <link> tagu v hlavičke web stránky, t.j. medzi tagmi <head> a </head>. Bezohľadu na veľkosť ikony sa favicon v prehliadači zobrazuje v rozmeroch 16 x 16 pixelov. Súbor ico je možné vytvoriť v grafických programoch alebo využiť služby online nástrojov, ktoré konvertujú vložené obrázky vo formáte .gif, .jpeg alebo .png do .ico.

Zdrojový kód:
<head>

<link rel="shortcut icon" href="nazovsuboru.ico" />

</head>
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Priradenie ikony favicon k web stránke

|Podmienky používania|Kontakt