Web+
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Regex
image
Prevod textovej URL adresy na odkaz - RegEx
Návod ako previesť URL adresu v textovom formáte na hypertextový odkaz.
image
Overenie formátu www adresy - RegEx
Návod ako overiť správnosť formátu zadanej www adresy.
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Overenie formátu www adresy - RegEx
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
2022 Webplus|

Regex

|Podmienky používania|Kontakt