business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Zarovnanie web stránky na stred - CSS
css, zarovnanie, stredK často využívaným spôsobom zarovnania webových stránok, patrí ich zarovnanie na stred plochy, zobrazenej v internetovom prehliadači. Nakoľko zariadenia, umožňujúce prehliadanie web stránok majú rôzne rozlíšenia, resp. v tomto prípade širky display-ov, nie je efektívne zadávať CSS hodnotu width v pixeloch. Optimálnym riešením je do CSS body uviesť v parametri width hodnotu v percentách, resp. 100% a použiť aj atribút text-align s nastavenou hodnotou center.


Zdrojový kód:
body {
position: absolute;
margin: 0px;
padding: 0px;
width: 100%;
text-align:center;
}

Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Zarovnanie web stránky na stred - CSS

|Podmienky používania|Kontakt