business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Zistenie názvu internetového prehliadača - Php
php, názov, prehliadačPrvky web stránok sú v dostupných internetových prehliadačoch zobrazované odlišne. Z toho dôvodu sa v rámci konkrétnych prehliadačov vyžaduje vyobrazovanie niektorých prvkov web stránky špecifickým spôsobom. Proces identifikácie internetového prehliadača užívateľa je mierne komplikovaný, nakoľko názov prehliadača je súčasťou širšieho spektra údajov, ktoré sú obsiahnuté v premennej $v.Zdrojový kód:
<?php

$v = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

if (preg_match("/MSIE/i", $v) { $b = "Internet explorer"; }
if (preg_match("/Firefox/i", $v) { $b = "Firefox"; }
if (preg_match("/Opera/i", $v) { $b = "Opera"; }
if (preg_match("/Chrome/i", $v) { $b = "Chrome"; }

echo "Názov prehliadača: " . $b ;

?>
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Overenie formátu www adresy - RegEx
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
2022 Webplus|

Zistenie názvu internetového prehliadača - Php

|Podmienky používania|Kontakt