business seo
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
css, aktívny, odkaz, kliknutieOdkaz, uvedený v zdrojovom kóde bude po načítaní web stránky modrej farby. V momente, keď bude kurzor myši nad odkazom, zmení sa jeho farba na oranžovo. Na základe parametru :active, bude odkaz počas doby jeho kliknutia zobrazený červenou farbou. Po kliknutí na odkaz sa bude zobrazovať na fialovo.

Zdrojový kód:
<style>

.linkstyle {
color: blue;
}

a.linkstyle:hover {
color: orange;
}

a.linkstyle:active {
color: red;
}

a.linkstyle:visited {
color: violet;
}

</style>

<a href="" class="linkstyle">Link</a>

Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023 Webplus|

Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS

|Podmienky používania|Kontakt