web+
Aktuality CSSHtmlJavascriptPhpRegex
image
Automatické spustenie javascript funkcie po načítaní web stránky
Návod ako automaticky spustiť funkciu po načítaní obsahu web stránky.
image
Zistenie názvu internetového prehliadača - Php
Návod ako zistiť názov internetového prehliadača návštevníka web stránky.
image
Prevod textovej URL adresy na odkaz - RegEx
Návod ako previesť URL adresu v textovom formáte na hypertextový odkaz.
image
Zarovnanie web stránky na stred - CSS
Návod ako zarovnať obsah webovej prezentácie na stred prehliadača.
image
Otvorenie nového okna prostredníctvom Javascript
Návod ako otvoriť požadovanú web stránku v novom okne s použitím Javascriptu.
image
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Návod ako prekonvertovať obsah, kódovaný vo Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8.
image
Overenie formátu www adresy - RegEx
Návod ako overiť správnosť formátu zadanej www adresy.
image
Priradenie ikony favicon k web stránke
Návod ako priradiť obrázok favicon k webovej prezentácii.
image
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Návod ako zmeniť farbu odkazu v momente kliknutia.
image
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Návod ako nastaviť požadované cookies s využitím Javascriptu.
Ďalšie články »
Najčítanejšie články
Konvertovanie obsahu z Windows-1250 a ISO-8859-2 do UTF-8
Zmena farby odkazu počas kliknutia - CSS
Nastavenie cookies prostredníctvom Javascript
Odosielanie e-mailu s prílohou - Php
Overenie formátu www adresy - RegEx
2023

Webplus

|Podmienky používania|Kontakt